BLI MEDLEM

Vad innebär det att vara medlem?

Svenska Kyrkans Unga består av medlemmar i lokalavdelningar som ingå i distrikt utifrån stiftens indelning, och bildar tillsammans en nationell organisation. Vi är en organisation med framför allt tre ben att stå på:

 1. En mötesplats för unga kristna
 2. Unga kristnas rätt till inflytande i Svenska kyrkan
 3. Andlig fördjupning för unga kristna
Det går också ett se två olika grupper av medlemmar: aktiva medlemmar och stödmedlemmar – det bästa är att båda är helt gratis!
 
Aktiva medlemmar är exempelvis de som driver lokalavdelningar eller på annat sätt driver verksamhet i vår organisation.
 
Stödmedlemmar å andra sidan är de som stödjer vår organisation. Detta kan vara personer som är är aktiva och deltar i vår verksamhet (exempelvis på lokalavdelningsträffar eller distriktsläger) eller enbart finns med som stöd i medlemslistan. Att vara stödmedlem innebär alltså inga krav på dig som stödmedlem. Stödmedlemmar kan utgöras av alla åldrar, du är aldrig för gammal eller för ung för att vara stödmedlem.


OBS! Stödmedlemskap nollställs varje nytt kalenderår (1 januari). Du som stödmedlem behöver alltså en gång per år förnya ditt medlemskap, med andra ord: inte så jobbigt att vara stödmedlem! 😉

Hitta lokalavdelningen närmast dig!

Varför bli medlem?

Anledningarna till att bli medlem är många, och här kommer ett urval:

 • En medlem en röst.
 • Som medlem har man rätt att vara med och påverka i lokalavdelningen, distriktet och förbundet.
 • I Svenska Kyrkans Unga lyssnar alla på varandra och allas röster är lika mycket värda. Demokratin ska anpassas efter medlemmarnas förutsättningar och ta hänsyn till ålder, språk, kunskap och erfarenheter.
 • Ensam kan det vara svårt att påverka Svenska kyrkan, men tillsammans med andra är det lättare. Svenska Kyrkans Unga arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan.
 • För Svenska Kyrkans Unga är solidaritet bland annat att bry sig om varandra. Som medlem har man en trygghet i en organisation som ställer upp när det behövs.
 • Svenska Kyrkans Unga vill skapa en plats för barn och ungdomar i församlingen där man får lära och växa på sina villkor.
 • Barn och ungdomar är kyrkans framtid redan idag.
 • Tillsammans formar unga och gamla en levande kyrka för alla åldrar.
 • Svenska Kyrkans Unga – att vara många och dela tron på Gud
 • Som medlem blir man delaktig i ett större sammanhang.
 • Som ung kan det ibland vara svårt att hitta sin plats i kyrkan. Svenska Kyrkans Unga är en grund att stå på i en fortsatt delaktighet i församlingen.

Hur blir jag medlem?

Det kostar ingenting att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga. Det enklaste sättet att bli medlem är att registrera sig på Medlemssidorna. För att bli medlem måste du ställa dig bakom Svenska Kyrkans Ungas idé.

Är du 0-30 år blir du medlem och kan väljas till förtroendeuppdrag och får rösta på årsmöten. Är du äldre kallas ditt medlemskap för vuxenmedlem. Självklart har du också en plats i Svenska Kyrkans Unga, av eget intresse eller i egenskap av ledare, förälder eller farmor. Alla kan vara medlemmar i Svenska Kyrkans Unga!

När du blir medlem via Medlemssidorna föreslår systemet en lokalavdelning med utgångspunkt från ditt postnummer. Du kan välja en annan lokalavdelning än den föreslagna. Om du är osäker på vilken lokalavdelning du ska välja bör du i första hand kontakta oss i distriktsstyrelsen.
 
 

Hur förnya jag mitt medlemskap?

Så här förnyar du medlemskapet på Medlemssidorna

 1. Gå in på Medlemssidorna.
 2. Fyll i ditt medlemsnummer/personnummer och ditt lösenord längst upp till höger på sidan.
 3. När du loggat in möts du av frågan om du vill förnya ditt medlemskap. Vill du byta lokalavdelning gör du det i listan, innan du klickar på ”förnya”.
 4. Om du har glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt.
 5. Klicka på ”Glömt lösenordet?” längst upp till höger på sidan.
 6. Fyll i ditt personnummer/medlemsnummer och din mejladress på den sidan du kommer till.

En förutsättning för att du ska kunna beställa ett nytt lösenord är att du har din mejladress registrerad på Medlemssidorna. Om du inte har det, eller behöver ändra din mejladress kan du skicka ett mejl till svar@svenskakyrkansunga.se. I mejlet anger du ditt personnummer och den mejladress du vill registrera. Du får ett mejl när din mejladress är registrerad.

Mejl och SMS
I januari skickas ett mejl till de som har angett sin mejladress på Medlemssidorna, med en påminnelse om att förnya medlemskapet på Medlemssidorna. Det kommer också att skickas SMS till dem som har angett sitt mobilnummer på Medlemssidorna (mobilnumret måste dock vara unikt för att ett SMS ska gå ut, dvs har två personer angett samma mobilnummer kommer ingen av dessa att få ett SMS). Genom att svara på detta SMS förnyar medlemmen sitt medlemskap.

Medlemsblanketten
Den som har möjlighet att förnya medlemskapet för andra i lokalavdelningen måste få en underskriven blankett från den som vill förnya sitt medlemskap.

Förnyelselistor
På Medlemssidorna, kan den som har behörighet, ta ut en förnyelselista för lokalavdelningen. Skicka runt den vid samlingarna i lokalavdelningen (skriv ut den i flera exemplar om ni behöver den på flera håll), låt medlemmarna skriva på och förnya sedan på Medlemssidorna så snart som möjligt så att medlemmarna inte missar något nummer av Delande.

Frågor?
Kontakta medlemshandläggare Maria Ekstedt, 018-640 642, maria.ekstedt@svenskakyrkan.se.

Rulla till toppen