LOKALAVDELNING

Vad är en lokalavdelning?

Lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga finns över hela Sverige!

Lokalavdelning är en grupp av unga i en församling eller pastorat som tillsammans hittar på aktiviteter för unga i kyrkan lokalt.

I en lokalavdelning kan alla vara med, oavsett ålder och intressen. En lokalavdelning kan bestå av till exempel finskspråkiga grupper, barn- och ungdomskörer, 0-6 års-grupper samt miniorer, juniorer och tonårsgrupper. Svenska Kyrkans Unga på riksnivå har omkring 200 lokalavdelningar.

Är du intresserad av att starta en lokalavdelning?

Kontakta: info@skululea.se

Hitta lokalavdelningen närmast dig!

Driva lokalavdelning

Självklart får ni hjälp i arbetet med att driva lokalavdelning!

Det kanske känns som att styrelsearbetet i lokalavdelningen är jobbigt eller för stort, så ska det självklart inte vara. Det ska kännas roligt och givande att vara aktiva i Svenska Kyrkans Unga, och därför finns det en hel del material som syftar till att underlätta och hjälpa er i lokalavdelningarna. Alltifrån hur ni startar lokalavdelningar eller håller årsmöte till hur ni sköter ekonomin. Saknar ni något material? Kontakta oss på info@skululea.se så kollar vi på en lösning tillsammans!

Finns det annat som är svårt, eller som inte löses av materialet? Ta kontakt med oss, vi har lång erfarenhet av styrelsearbete och hjälp av en stiftsanställd som jobbar heltid med Svenska Kyrkans Unga. Maila oss på info@skululea.se!

Rulla till toppen