2 september, 2016

Ändra sidans adress

Skapa ny sida | Ändra sidans adress

När du skriv in en titel till en sida skapas en adress automatiskt. Denna adress kan du senare ändra om du vill.

Sidans adress (permalänk) ska motsvara titeln på sidan. Om titeln på sidan är KU-träff så ska adressen vara exempelvis skululea.se/din-sajt/ku-traff/. Dubbelkolla alltid de sidor du skapar eller redigerar så att adressen stämmer överens med sidans titel.

Så ändrar du adress

Om du ska ändra sidans adress gör du så här:

  • Klicka på knappen Redigera.
    permalänk
  • Skriv in en korrekt adress som motsvarar sidans titel. Du får inte använda svenska tecken (använd a respektive o istället) eller mellanslag (använd bindestreck istället).
  • Klicka på OK.
  • Klicka på Publicera eller Uppdatera.

Ändra gamla länkar

Tänk på att om du ändrar en adress så ändras inte länkarna till sidan som lagts in tidigare. Du bör gå igenom vilka sidor du länkar från och uppdatera gamla länkar till sidans nya adress.