2 september, 2016

Skapa ny sida

Skapa ny sida

När du skapar en ny sida måste du ge sidan en rubrik och välja var i strukturen den ska ligga.

Så skapar du en ny sida

 • Logga in i administrationen på din sajt.
 • Klicka på menyvalet Sidor eller använd snabbmenyn i admindelens sidhuvud och välj Ny sida.
  sidor
 • Klicka på undervalet Skapa ny.
 • Skriv en passande titel till sidan. Utifrån titeln skapas även sidans adress automatiskt. Se även Ändra sidans adress.
 • Använd den stora textrutan för att lägga in innehållet på sidan. Se Redigera sida för mer om hur du lägger in innehåll.
 • Välj vart i menystrukturen sidan ska ligga genom att välja överordnad sida (Förälder) under Sidattribut. Se Menyplacering.
  sidattribut
 • Om du inte skriver färdigt sidan och vill fortsätta senare, trycker du på knappen Spara utkast.
  Publicera2
 • Du kan även se hur sidan ser ut genom att förhandsgranska sidan. Klicka på Förhandsgranska.
  Publicera3
 • När du är färdig med sidan trycker du på Publicera för att göra sidan  publik på webben. Du kan även tidsinställa publicering och göra sidan lösenordsskyddad.
  Publicera4
 • Alla publicerad versioner av sidan sparas i versionshanteringen så att du när som helst kan hämta upp en tidigare version.

Fler sidtyper

Det finns även speciella sidtyper för nyheter, händelser, blogginlägg med mera. Se Sidtyper & funktioner för mer om hur du redigerar dessa sidtyper.