2 september, 2016

Klistra in text

Redigera sida | Klistra in text

Om du klistrar in text från Word eller en annan webbplats måste du först rensa texten från formateringar. Här går vi igenom hur du gör det.

Alla sidor på webben är kodade i HTML (Hypertext Markup Language). Denna kod är osynlig för dig som jobbar med WordPress i visuellt läge. Även Word och andra program använder sådan kod. Därför blir formateringen felaktig om du klistrar in texten direkt från Word.

Så rensar du texten från formatering

Du bör aldrig klistra in text direkt från Word i WordPress. Rensa alltid texten från formatering. Detta gör du på något av dessa sätt:

  • Använda funktionen Klistra in som enkel text som du hittar i verktygsfältet.
    klistra in som
  • Växla vy till Text (uppe till höger) och klistra in.
    meny visuelltext
  • Först klistra in texten i programmet Anteckningar (i Windows: Start » Alla program » Tillbehör) eller motsvarande. Sedan kopiera texten och klistra in den i den stora rutan i redigeraren.

Lägg in korrekta radbrytningar

För att du ska kunna formatera sidan på korrekt sätt måste du först se till att textmassan har korrekt styckesindelning.

Du delar upp textmassan i stycken genom att trycka på retur där det ska vara en styckesbrytning. Det gäller även för ingress, mellanrubriker och listor som du sedan ska formatera (se Formatera text).

Lagar att tänka på

Upphovsrätt

Upphovsrätten gäller på samma sätt på webben som vid annan publicering. Du får aldrig publicera bilder eller texter utan att först kolla upp om upphovsrätten gäller.

Personuppgifter

Som förening får du publicera texter om och bilder på enskilda personer om du inte kränker dem. Om du vill publicera ditt medlemsregister krävs i regel att medlemmarna godkänner det innan.