18 november, 2015

Reseutjämning

Reseutjämning

Sommar10.1Vid Distriktsårsmötet 2011 fattades ett beslut om reseutjämningssystem för Luleå distrikt. Det togs fram för att främja deltagande på läger och arrangemang i vårt stora stift.

Här hittar du Reseräkningsblanketten:
Icon of Reseutjämning För Lokalavd Reseutjämning För Lokalavd (244.5 KiB)

Reseutjämningen kommer alla lokalavdelningar att kunna ansöka om till alla läger Svenska Kyrkans Unga i Luleå distrikt är med och arrangerar oavsett storlek eller läge, Taizé-resan undantaget.

Styrelsen har rätt att neka bidrag om de anser att bidragssökanden inte främjar samåkning och miljötänk i den mån man kan.

Personbil:
Reseutjämningsbidraget för personbil kommer att utgå med 18.50 kr/mil. De 20 första milen enkel väg får man stå för själv.
Ex. har man 42 mil enkel väg till arrangemanget så får man stå för de första 20 milen själv.
Så i detta fall så berättigas man till bidrag på de resterande 22 milen med summan 18.50 kr/mil.

Buss:
För buss kommer bidraget att vara 50% av kostnaden på den del av resan som överstiger 20 mil enkel väg. Alltså står man för de första 20 milen själv.
Ex. Har man en kostnad på 6000 kr och åker 30 mil enkel väg så ska man få ersättning för de 10 mil som överstiger gränsen. Detta innebär att en tredjedel av resan ska ersättas med bidraget på 50 %. I detta fall 1000 kr.