17 november, 2015

Registeransvarig

Registeransvarig

Här hittar du som är registeransvarig i lokalavdelningen tips och hjälp i ditt uppdrag.

la_06Om en medlem inte själv kan registrera sig, så kan den som är registeransvarig, eller någon annan med administratörsbehörighet i lokalavdelningen, hjälpa till.

Här finns en blankett för att anmäla vem som ska vara registeransvarig: Blankett för registeransvarig.

Den som registrerar någon annan som medlem måste få en blankett där medlemmen har skrivit på. Här finns Medlemsblankett 2018.

Medlemsrapportering

Medlemsrapportering är viktigt! Det är då vi får reda på hur många medlemmar vi har varit i Svenska Kyrkans Unga under året. Det är den som är registeransvarig i lokalavdelningen som är ansvarig för medlemsrapporteringen. De uppgifter som finns på Medlemssidorna ligger till grund för att lokalavdelningen ska få bidrag. Det som ska finnas på Medlemssidorna är följande: minst fem medlemmar, en registeransvarig, två kontaktpersoner och aktiviteter eller verksamhetsberättelse.

Här hittar du en lathund/lättöverskådlig manual för hur man administrerar och jobbar med Medlemssidorna: Manual för medlemssidorna.