17 november, 2015

Medlem

Medlem

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf:

"Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar."

Några orsaker till att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga

 • Vänner1En medlem en röst.
 • Som medlem har man rätt att vara med och påverka i lokalavdelningen, distriktet och förbundet.
 • I Svenska Kyrkans Unga lyssnar alla på varandra och allas röster är lika mycket värda. Demokratin ska anpassas efter medlemmarnas förutsättningar och ta hänsyn till ålder, språk, kunskap och erfarenheter.
 • Ensam kan det vara svårt att påverka Svenska kyrkan, men tillsammans med andra är det lättare. Svenska Kyrkans Unga arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan.
 • För Svenska Kyrkans Unga är solidaritet bland annat att bry sig om varandra. Som medlem har man en trygghet i en organisation som ställer upp när det behövs.
 • Svenska Kyrkans Unga vill skapa en plats för barn och ungdomar i församlingen där man får lära och växa på sina villkor.
 • Barn och ungdomar är kyrkans framtid redan idag.
  Tillsammans formar unga och gamla en levande kyrka för alla åldrar.
 • Svenska Kyrkans Unga – att vara många och dela tron på Gud
  Som medlem blir man delaktig i ett större sammanhang.
 • Som ung kan det ibland vara svårt att hitta sin plats i kyrkan. Svenska Kyrkans Unga är en grund att stå på i en fortsatt delaktighet i församlingen.

Källa: Svenska Kyrkans Unga