18 november, 2015

Lokalavdelning

LokalavdelningVi finns i hela Sverige

I en lokalavdelning kan alla vara med, oavsett ålder och intressen. En lokalavdelning kan bestå av till exempel finskspråkiga grupper, barn- och ungdomskörer, 0-6 års-grupper samt miniorer, juniorer och tonårsgrupper. Svenska Kyrkans Unga på riksnivå har omkring 400 lokalavdelningar.

Är du intresserad av att starta en lokalavdelning?

Kontakta: info@skululea.se eller vår stiftspedagog Jon Falk, mail: jon.falk@svenskakyrkan.se