17 november, 2015

Inspirationsdagar

 

Logga Inspirationsdagarna

Inspirationsdagar för unga ledare är en ledarutbildning som vänder sig till dig som varit ledare ett tag och vill utvecklas ännu mer i din roll, få träffa andra ungdomsledare och utbyta erfarenheter samt en massa annat skoj.

Inspirationsdagarna hölls första gången med Luleå stift som samarrangörer januari 2012 och var då väldigt uppskattat. Tanken är att det ska vara ett återkommande arrangemang varje år. Därmed arrangeras nästkommande Inspirationsdagar i januari 2019, se mer info nedan.

Vad händer på lägret?

Målet med dagarna är att unga ledare ska få känna sig som en del i ett större sammanhang genom att under en helg träffas för att fira gudstjänst och fördjupa sig i olika pedagogiska modeller, lägermetodik, kristen tro, gudstjänst och andakt. Ett tillfälle att utvecklas i personlig tro och mognad tillsammans med andra unga och äldre ledare i Luleå stift.

Upplägget består både av att man är samlade i helgrupp och lyssnar till föreläsningar eller liknande samt att man sitter i mindre basgrupper, där man kan diskutera lite djupare i frågor. Självklart kommer det också bli tid för att lära känna de andra ledarna och möjlighet till att utbyta erfarenheter.

Inspirationsdagar för unga ledare 2019

Inspirationslägret för 2019 kommer ske under samma helg på två olika ställen. Datumet är 25-27 januari. 

För mer info, kontakta stiftet:

Maria Berglund: stefan.olofsson2@svenskakyrkan.se