17 november, 2015

Inspirationsdagar

 

Logga Inspirationsdagarna

Målgrupp
Unga ledare i församling, samt deras handledare.
Mål för inspirationsdagarna
Unga ledare ska efter Inspirationsdagarna uppleva att de har växt i sin uppgift som
ledare, fördjupats i sin kristna tro och utvecklats/inspirerats tillsammans med andra
unga ledare och handledare. De har också fått uppleva att de är en del i ett större
sammanhang genom viktiga möten med andra unga ledare från andra församlingar.
Kostnad
500 kronor per deltagare.
Många församlingar ger bidrag till läger, hör med din ledare!
Anmälan
Sker individuellt senast 7:e januari via Luleå stifts kurssida
internwww.svenskakyrkan.se/luleastift/kurser
OBS!
Det är inte möjligt att anmälas i grupp, boka platser utan namn, eller anmäla via
mail. All anmälan är individuell och bindande och sker via:
internwww.svenskakyrkan.se/luleastift/kurser De som inte kommer utan att avboka sin plats kommer att debiteras en avgift. Glöm inte att avboka om ni inte kan
komma. Vi kommer att på varje plats att upprätta en reservlista där intresserade
kan ta din plats. Avbokning av plats skall göras senast fredag 18 januari.

INSIPIRATIONSDAGARNA 2020 <---FOLDER