17 november, 2015

Distriktsårsmöte (DÅM)

Distriktsårsmöte (DÅM) hålls varje år före april månads slut. På DÅM får du som medlem i Svenska Kyrkans Unga vara med och bestämma om framtiden. Till DÅM kommer ombud från hela distriktet, men observatörer och inbjudna gäster dyker upp från hela Sverige!

DÅM är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ inom Luleå distrikt. Det innebär att de beslut som tas på DÅM är de viktigaste på hela året. Allt det som beslutas under årsmötet är saker som den nya styrelsen måste arbeta mot och sträva för att lyckas med. Om årsmötet till exempel bestämmer att det skall finnas vaniljglass till alla på varenda läger, ja, då ska styrelsen se till att det blir så!

På DÅM får du inte bara vara med och fatta viktiga beslut och diskutera intressanta frågor med intressanta människor, du får även leka i mängder, skratta tills det gör ont i magen och lära känna vänner för livet!

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf lyder: 

§ 1  Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

 

DÅM 2017

DÅM 2017 kommer vara i Munkviken den 7-9 april. Vi önskar att just Du och Din lokalavdelning ska finnas på plats och dela denna helg med oss för tillsammans kommer vi ha det superskojigt. Hjärtligt välkomna! 
En bit ner hittar ni dokument som är bra att ha koll på inför DÅM.

Vi definierar barn och ungdomar som alla mellan 0-30 år. Så du som är medlem och är mellan 0-30 är behörig att vara ombud för din lokalavdelning. Alla lokalavdelningar har rätt att skicka 2 ombud för de första 25 medlemmarna och en till för varje nytt påbörjat 25 tal. Dock max 5 ombud.

Vid frågor kontakta: Ellionor Sist på ellionor.sist@skululea.se eller på 0920-26 47 33.

Ladda ner:

Tidigare årsmöten

Vill du läsa tidigare årsmötesprotokoll hittar du dem bland protokollen i arkivet. Här nedan hittar du de senaste årens samlade årsmöteshandlingar.