17 november, 2015

Auschwitz – tur och retur

Auschwitz - tur och retur

Svenska Kyrkans Unga i samarbete med Luleå stift och Älvsby folkhögskola inbjuder till en tematisk ledarfortbildning för unga ideella ledare och anställda i församlingen.

Utbildningens pedagogiska arbete handlar om tro, ansvar, försoning och människovärde. I utbildningen använder vi Frälsarkransen och MOD-inspirerade övningar för bearbetning. Vad kan vi lära oss av Auschwitz idag och hur kan vi dela detta med andra när vi kommit hem till församlingen?  Med i bagaget från utbildningen kommer deltagarna förutom sina personliga erfarenheter och nya kunskaper att ha ett metodmaterial att använda i konfirmand- eller skolarbete.

Auschwitz t.o.r. Foto: Jan Fredriksson

Auschwitz t.o.r. Foto: Jan Fredriksson

I utbildningen vill vi lyfta fram:

  • Att den historiska ”backspegeln” behövs för att förstå nutiden och forma framtiden.
  • Att med detta omskakande historiska perspektiv bearbeta det kristna kärleksbudets betydelse för oss idag. (Matt 22:39; ”du ska älska din nästa som dig själv”)
  • Att kristen tro öppnar perspektivet till att se varje människa som en bror eller syster.
  • Att våra egna liv formas i mötet med andra människor.
  • Att demokratins grundpelare är att vi tillsammans formar det goda samhället.

 

Utbildningen 2016 innehåller följande moment:
Upptaktsträff; 13 februari under Internationella konferensen i Lycksele
Seminariehelg 1; 15-17 april, Älvsby folkhögskola
Utbildningsvecka; 20 - 27 maj  Oswiecim/Auschwitzmuséet, Polen
Seminariehelg 2; 2 -3 sept, Älvsby folkhögskola
Höstterminen; berätta om personliga lärdomar från utbildningen med stöd av kontaktperson

Läs mer på Luleå stifts informationssida om utbildningen.

 

 

Till anmälan på Älvsby folkhögskolas hemsida.

Robert_KossRobert Koss

E-post:
robert.koss@svenskakyrkan.se

Telefon:
0920-26 47 88

Anders Höglund

E-post:
anders.hoglund@svenskakyrkan.se

Telefon:
0910-72 57 17