17 november, 2015

Mindre event

Mindre event

I listan till höger hittar du information om lite mindre event, som inte går under rubriken större event.

Här hittar du  de event som vi inte själva ansvarar för, men som vi ändå är delaktiga i, till exempel Inspirationsdagarna och Camp Justice under Piteå Summer Games. Du hittar också sådana event som inte är årligen återkommande utan kanske arrangeras vartannat år, så som utbildningen Auschwitz - Tur och retur.

Våra mindre event innefattar mer än bara våra event. Till exempel så har styrelsen kontinuerliga möten.