17 november, 2015

Medlem

Medlem

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf:

"Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar."

Några orsaker till att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga

 • Vänner1En medlem en röst.
 • Som medlem har man rätt att vara med och påverka i lokalavdelningen, distriktet och förbundet.
 • I Svenska Kyrkans Unga lyssnar alla på varandra och allas röster är lika mycket värda. Demokratin ska anpassas efter medlemmarnas förutsättningar och ta hänsyn till ålder, språk, kunskap och erfarenheter.
 • Ensam kan det vara svårt att påverka Svenska kyrkan, men tillsammans med andra är det lättare. Svenska Kyrkans Unga arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan.
 • För Svenska Kyrkans Unga är solidaritet bland annat att bry sig om varandra. Som medlem har man en trygghet i en organisation som ställer upp när det behövs.
 • Svenska Kyrkans Unga vill skapa en plats för barn och ungdomar i församlingen där man får lära och växa på sina villkor.
 • Barn och ungdomar är kyrkans framtid redan idag.
  Tillsammans formar unga och gamla en levande kyrka för alla åldrar.
 • Svenska Kyrkans Unga – att vara många och dela tron på Gud
  Som medlem blir man delaktig i ett större sammanhang.
 • Som ung kan det ibland vara svårt att hitta sin plats i kyrkan. Svenska Kyrkans Unga är en grund att stå på i en fortsatt delaktighet i församlingen.

Källa: Svenska Kyrkans Unga

Varför är du medlem i Svenska Kyrkans Unga?


Jag är medlem i Svenska Kyrkans Unga för att gemenskapen är så otroligt fin. På SKU när man gör saker tillsammans inom lokal, distrikt eller riksnivå är så otroligt roligt man känner att man är som en stor familj och all kärlek som man får är så otroligt stark. Vi leker, äter, åker på läger, firar gudstjänst, andakter och få tillsammans växa i sin tro. Jag har varit med i fotbolls lag men kände inte att jag var välkommen men på KU så är man är välkommen och älskad redan i den första sekunden. Men det bästa med KU är att man få vara sig själv utan att andra dömer en.

Anna-Lena WilsdorfJukkasjärvi lokalavdelning

Form

Lämna in din egen motivering

Placeholder