18 november, 2015

Medlemssidorna – registeransvarig

Bra att veta om Medlemssidorna

Medlemssidorna är Svenska Kyrkans Ungas medlemssystem.

Den som gillar vår idé och vårt syfte, fyller i sina personuppgifter och väljer en lokalavdelning – och vips så är medlemskapet fixat! Medlemmen kan själv skriva ut sitt medlemskort från Medlemssidorna. Medlemskapet är kostnadsfritt (vissa lokalavdelningar har en verksamhetsavgift).
 Fast Medlemssidorna är mer än så; här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.
Förutom att vara ett medlemsregister som vi kan ha nytta av i hela organisationen, så är också Medlemssidorna ett skyltfönster för alla som är nyfikna på vad vi gör i Svenska Kyrkans Unga.

Den som inte har möjlighet att registrera sig själv på Medlemssidorna kan fylla i en medlemsblankett och lämna till den som är registeransvarig i lokalavdelningen eller skicka blanketten till förbundskansliet. Här nedan finns medlemsblanketten för 2016.

Om du har frågor om Medlemssidorna kan du läsa om de här. Eller skicka e-post till unga@svenskakyrkan.se eller ringa tel 018-640 640.

Registeransvarig

Varje lokalavdelning ska utse en registeransvarig. Det är den personen som förbundet och distrikten vänder sig till när det gäller registerfrågor. Det är också den registeransvarige som ska se till att lokalavdelningens sida sköts om, att medlemmar, ledare och andra kopplas till olika funktioner i lokalavdelningen.

 Att vara registeransvarig är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Därför ska den utses av lokalavdelningens årsmöte, styrelsen eller motsvarande. När ni beslutat vem som ska ha uppdraget, kontaktar ni ert distrikt eller förbundskansliet, för att få tillgång till utökad behörighet.

Använd den här blanketten Blankett för Registeransvarig

Du som är registeransvarig får en manual med e-posten. Där kan du läsa mer om hur du gör ett visst moment. I många distrikt anordnas kurser. Hör av dig till ditt distrikt och meddela om du är intresserad av en sådan kurs. Ju större efterfrågan, desto större chans att det blir en kurs. Dessutom genomförs ibland kurser i samband med våra riksarrangemang. 
Här kan du hämta den senaste versionen av manualen: 
Manual Medlemssidorna 2015

Vad gör den som är registeransvarig? 
Här kan du hämta en lathund som berättar om vilka uppgifter en registeransvarig har: Lathund Medlemssidorna