18 november, 2015

Årsmöte i lokalavdelningen

Årsmöte i lokalavdelningen

Alla lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga ska varje år ha ett årsmöte. För de lokalavdelningar som har normalstadgarna så ska det vara senast den sista februari. Alla medlemmar i lokalavdelningen har rösträtt på mötet och ska minst en månad före mötet få en kallelse där det framgår var och när årsmötet är.

Den nationella Demokratigruppen har tagit fram information och mallar som förhoppningsvis kan ge tips och hjälp inför planering, genomförande och uppföljning av lokalavdelningsårsmötet.