16 november, 2015

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen består av åtta ledamöter och en ordförande. Styrelsen väljs på Distriktsårsmötet av medlemmarna, för medlemmarna.

StyrelseDistriktsstyrelsens (DS) uppgift är att ansvara för att det finns en regional mötesplats för medlemmarna i Luleå distrikt. DS ska även finnas som stöd för lokalavdelningarna i distriktet och lösa de uppgifter som medlemmarna ger dem under Distriktsårsmötet (DÅM).

För att lösa detta träffas DS en gång i månaden och diskuterar och planerar arrangemang och aktuella händelser. DS finns på plats och håller i de läger som styrelsen, själv eller i samarbete med andra, har planerat.

De enskilda ledamöterna försöker även att ha en kontinuerlig dialog med de olika lokalavdelningarna i distriktet. Detta för att stötta dem i sitt arbete.

Vill du veta mer om ledamöterna så finns bilder på de enskilda individerna på startsidan.

Stift

Vi har en konsulent som fungerar som ett stöd och en hjälp samt som en kontakt i stiftets Barn och Ungdomsteam. Här hittar du en presentation och kontaktuppgifter till konsulenten.

                                               Jon Falk
Lokalavdelning: Örnäset
Sysselsättning: Stiftspedagog i Luleå stift
Brinner för: 

E-post: jon.falk@svenskakyrkan.se
Mobil: