16 november, 2015

Om oss

Om oss

Distrikt1SKULULEÅ (Svenska Kyrkans Unga i Luleå distrikt) är ett av de 13 distrikt som finns i paraplyorganisationen Svenska Kyrkans Unga. Hela organisationen består av ett förbund, 13 distrikt och lokalavdelningar med medlemmar.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf är det tankesätt som genomsyrar hela verksamheten:

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar”.

Som distrikt är vår uppgift att skapa en regional mötesplats för lokalavdelningarna samt stödja dem i deras arbete. Detta gör vi genom att anordna läger och finnas som en kunskapsresurs för lokalavdelningarna i Luleå distrikt. Vi riktar oss till medlemmar i alla åldrar, men vår huvudsakliga målgrupp är barn och unga mellan 0 och 30 år.