17 november, 2015

Information

Behöver du information om läger eller annan övrig information?

Läger går att hitta på startsidan om du scrollar ner till rubriken ”våra event”.

Besök antingen vår facebook-sida ”Svenska kyrkans unga i Luleå distrikt” eller kontakta,

Ordförande: miriam.jakobsson@skululea.se
Allmänna mailen: info@skululea.se

Kontakta även vår stiftspedagog Jon Falk: jon.falk@svenskakyrkan.se